Dendrometria

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Nauka o metodach pomiaru drzew i drzewostanów, oznaczania ich miąższości, przyrostu i wieku, oraz określania miąższości (objętości) drewna; opiera się na naukach przyrodniczych i matematycznych, korzysta z metod statystyki matematycznej.