Deforestacja

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Wylesienie, ubytek lasów w wyniku działalności człowieka. Wycinanie na wielką skalę lasów (np. w Amazonii) przyczynia się do poważnych, ujemnych zmian w środowisku przyrodniczym, m.in. wzrostu efektu cieplarnianego na Ziemi na skutek zmniejszenia asymilacji CO2 przez rośliny.