Czyszczenie

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Czynności pielęgnacyjne w uprawach i młodnikach mające na celu kształtowanie pożądanego, zgodnego z siedliskiem, składu gatunkowego, formy zmieszania, struktury odnowienia, stopnia zagęszczenia oraz poprawę jakości drzewek; czyszczenie wczesne (czyszczenie upraw) – wykonywane w uprawach do wieku ok. 10 lat, czyli przed osiągnięciem przez nie zwarcia; czyszczenie późne (czyszczenie młodników) – wykonywane w drzewostanach w wieku od ok. 10 do ok. 20 lat, w okresie od osiągnięcia zwarcia do rozpoczęcia procesu wydzielania drzew.