Czynniki ekologiczne

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Uwarunkowania i zachodzące w środowisku procesy wpływające na bytowanie i rozwój organizmów; określają tempo i efektywność procesów biologicznych. Do czynników ekologicznych zalicza się czynniki fizykochemiczne (temperatura, światło, tlen, woda, sole mineralne, dwutlenek węgla) i biologiczne.