Czynniki edaficzne

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Czynniki glebowe, całokształt warunków w glebie, wpływających na życie organizmów, cechujących się odpowiednimi właściwościami fizycznymi (strukturą, temperaturą, wilgotnością), chemicznymi (kwasowością, zawartością soli mineralnych i innych związków) oraz biologicznymi (zespołem organizmów zamieszkujących glebę).