Czynniki biotyczny

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Żywe elementy środowiska (rośliny, drobnoustroje, zwierzęta), które wpływają pośrednio lub bezpośrednio na organizmy żywe i nieożywioną część środowiska.