Cięcia pielęgnacyjne

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Cięcia stwarzające korzystne warunki wzrostu i rozwoju drzew o lepszej wartości hodowlanej; w zależności od wieku drzewostanu wyróżniamy: czyszczenia wczesne, czyszczenia późne oraz trzebież wczesną i trzebież późną.