Budowa drzewostanu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

poziomy i pionowy układ elementów drzewostanu charakteryzujący go pod względem wielkości, kształtu powierzchni, którą zajmuje, i formy zmieszania poszczególnych gatunków drzew; w układzie pionowym wyróżnia się budowę jedno-, dwu- i wielopiętrową drzewostanu.