Bór

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
  • nazwa przyjęta do określania drzewostanów z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny lub świerku, niskiej bonitacji, porastających ubogie, kwaśne gleby bielicowie
  • w polskim nazewnictwie geograficznym nazwa używana dla dużych kompleksów leśnych składających się głównie z drzewostanów sosnowych, np. Bory Lubuskie, Bory Tucholskie, Bory Dolnośląskie.