Bonitacja gleb

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Ocena jakości i kwalifikacja gleb pod względem możliwości produkcyjnych i przydatności dla rolnictwa i leśnictwa; przy bonitacji uwzględnia się następujące kryteria: cechy morfologiczne i fizyczne gleb (położenie w terenie, miąższość poziomu próchniczego, strukturę, przepuszczalność podłoża, stosunki wilgotnościowe), właściwości chemiczne (odczyn pH, skład chemiczny, zawartość węglanów w profilu glebowym) oraz wysokość nad poziomem morza.