Bonitacja drzewostanu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Ocena jakości i kwalifikacja drzewostanu na podstawie zdolności produkcyjnych siedlisk leśnych. Najczęściej wyraża się przez porównanie wysokości danego drzewostanu z przeciętną wysokością drzewostanu wzorcowego tego samego gatunku i wieku.