Biosfera

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Sfera okołoziemska zamieszkana przez żywe organizmy roślinne i zwierzęce. Składa się z powierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej (litosfery), wody (hydrosfery) i dolnych warstw atmosfery (troposfery). Granice biosfery nie są jednoznacznie określone, większość organizmów żyje do wysokości kilkuset metrów w atmosferze (ale np. formy przetrwalnikowe bakterii można spotkać na wysokości nawet 15 kilometrów), do ok. 200 metrów w głąb wód i 4 metrów w głąb ziemi.