BIoróżnorodność, różnorodność biologiczna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Rozmaitość wszystkich form życia na Ziemi lub na danym obszarze; dotyczy gatunków, ich pul genowych i ekosystemów. Zachowanie bioróżnorodności jest warunkiem przetrwania człowieka, gdyż jego byt zależy od bogactwa roślin, zwierząt i mikroorganizmów odpowiedzialnych za produkcję tlenu, obieg pierwiastków i przepływ energii w biosferze.