Biomasa

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Masa organizmów żywych zamieszkujących określoną przestrzeń w określonym momencie, mierzona w jednostkach wagowych i odnoszona do jednostki powierzchni lub objętości danego biotopu; wyraża się w formie tzw. świeżej lub suchej masy (g/m2, kg/ha, g/m3 itd.). Biomasa umożliwia ocenę produkcyjności danego biotopu bądź biocenozy.