Żubr

łac. Bison bonasus
04.02.2020

łac. Bison bonasus

Jest największym ssakiem lądowym w Europie, najcięższy samiec ważył aż 420 kg. Samice są mniejsze. U obu płci występują rogi, które rosną przez całe życie. Żubry wykorzystują je do ataku, uderzając wroga bokiem głowy. Od wieków zwierzęta te zamieszkiwały puszcze, są doskonale przystosowane do życia w środowisku leśnym.

Mają zdolność do rozróżniania podłoża stabilnego od bagiennego za pomocą racic. Zimą podczas mrozów żubry łączą się w duże stada. Do pierwszej wojny światowej stado żubrów białowieskich (jedyne na świecie żyjące na wolności) liczyło 785 osobników. W 1919 r. zginął ostatni żubr żyjący na wolności. Istniejąca dzisiaj populacja, licząca nieco ponad 800 zwierząt, wyhodowana została z 12 żubrów żyjących w ogrodach zoologicznych Europy.