Borsuk

łac. Meles meles
04.02.2020

łac. Meles meles

Borsuk (zwany niegdyś jaźwcem) to łatwo rozpoznawalny gatunek ze względu na swą charakterystycznie paskowaną, podłużną głową. Występuje w całym kraju. Dnie borsuki spędzają w norach, które są czyste i mogą być bardzo rozbudowane. Wejście do ich labiryntu znajduje się w czymś, co przypomina pagórek.

Borsuki tak bardzo dbają o czystość, że mają w swych norach „łazienki”, czyli komory przeznaczone wyłącznie do zaspokajania potrzeb fizjologicznych. Aktywne są w nocy - opuszczają wtedy norę w poszukiwaniu pożywienia. Są wszystkożerne. Podobnie jak wydry wychowywane od małego dają się oswajać. Żyjące w sąsiedztwie dużych miast borsuki zaczynają się szukać jedzenia pozostawionego w przydomowych śmietnikach. Zapadają w sen zimowy.