Zięba

łac. Fringilla coelebs
03.10.2019

łac. Fringilla coelebs

eden z naszych najliczniejszych  ptaków lęgowych. Samce są łatwe do rozpoznania, wyróżnia je ceglasto-czerwony brzuch i charakterystyczne policzki. Samice są bardziej niepozorne, oliwkowo-brązowe. Zarówno samce, jak i samice mają charakterystyczne  dwie białe pręgi na skrzydłach. Nazwa łacińska zięby (Fringilla coelebs) oznacza ziębę samotną, nieżonatą. Faktycznie, zimą większość samic odlatuje na południe, pozostawiając bardziej zahartowane samce w kraju.

Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Posłuchaj zięby: