Sikora bogatka

łac. Parus major
03.10.2019

łac. Parus major

Bogatka jest bardzo pospolitym ptakiem – występuje zarówno w lasach, jak i w parkach miejskich, a nawet w centrum miast. Najczęściej chyba ptaki te spotykamy przy karmnikach - bardzo lubią zajadać słoninkę wywieszaną przez ludzi. Wiosną i latem sikorka żywi się owadami. Potrafi ich zjeść tyle, ile sama waży, czyli ok 20 g, od 130 do 200 owadów. W zależności od ich masy. Charakterystyczne jest ubarwienie sikory bogatki - na żółtym brzuchu samca widać wyraźnie szeroką, czarną linię; u samicy jest ona węższa i zanikająca na spodzie.

Bogatka zakłada gniazda w dziuplach lub skrzynkach lęgowych. Potrafi samodzielnie wykuć dziuplę, ale tylko w miękkim, spróchniałym drewnie. Dlatego bardzo ważna jest ochrona starych drzew dziuplastych lub, gdy ich brak, wieszanie specjalnych budek. Ponieważ sikora bogatka spędza zimę w Polsce, przemieszcza się w miejsca, gdzie łatwiej jej znaleźć pokarm, najczęściej do miast. Często można ją spotkać w wielogatunkowych stadkach razem z innymi sikorami, raniuszkami, pełzaczami. Gatunek chroniony.

Posłuchaj sikory bogatki: