Puchacz

łac. Bubo bubo
11.02.2020

łac. Bubo bubo

Jest największą sową w Polsce i jedną z największych na świecie. Ptaka wyróżniają długie "uszy" z piór i charakterystyczny, niski głos godowy "u-hu", słyszalny nawet z odległości 2-3 km. Nierzadko poluje na inne drapieżniki, np. lisy czy inne sowy. Bardzo nieliczny gatunek lęgowy, jego miejsca rozrodu wymagają ustalenia stref ochronnych.

Gatunek waloryzujący ostoje ptaków - Natura 2000.

Posłuchaj puchacza: