Pluszcz

05.02.2020

 

Życie pluszcza (Cinclus cinclus) związane jest z potokami i strumieniami. Upierzenie dorosłych ptaków jest brązowe, jedynie podgardle i pierś maja kolor biały. Młode są ubarwione szaro, a spód ciała mają szarobiały z poprzecznymi prążkami. W Polsce pluszcza można spotkać w górskich lasach oraz na Pojezierzu Mazurskim i Suwalszczyźnie, tam, gdzie pofałdowany teren sprzyja szybkiemu spływowi rzek i strumieni.

Pluszcz jest ptakiem osiadłym, wędruje tylko wtedy, kiedy „jego” strumień zamarza i nie da się w nim polować. Żywi się głównie wodnymi bezkręgowcami, które wygrzebuje z dna lub wyciąga spod kamieni. Potrafi nurkować pod prąd, co pomaga mu trzymać się blisko dna strumienia oraz chodzić po nim. Także zimą poluje w wodzie. Najbardziej odpowiadają mu rzeki kamieniste, z dużymi głazami, często zaraz za zaporami i jazami. Jedna para pluszczy może wykorzystywać nawet dwukilometrowy odcinek strumienia. Gniazdo pluszcz buduje ze ździebeł trawy oraz mchu, blisko wody, nakryte, dobrze zamaskowane, niekiedy pod mostami.

Gatunek chroniony. Gatunek waloryzujący ostoje ptaków - Natura 2000.