Drzewo jako najważniejszy element pracy leśnika jest w centrum jego zainteresowań. Hodowla, pielęgnacja i użytkowanie lasu to zagadnienia, jakimi zajmuje się leśnictwo. Obejmuje ono także ochronę cennych drzew i drzewostanów, o czym świadczy fakt, że wiele z najgrubszych drzew w Polsce rośnie właśnie na terenach Lasów Państwowych.