Klon polny

Klon polny
04.02.2020

Klon polny

Klon polny 
Acer campestre L.
Opis gatunku [>>]

Zobacz na mapie [>>]

Najgrubszy klon polny 

Lokalizacja:

Klon rośnie w kępie drzewostanu otoczonego łąkami, ok. 130 m od stawu rybnego, w sąsiedztwie niewielkiego cieku wodnego.

Sposób dotarcia: najdogodniejsze jest dojście z Ligoty Strupińskiej przez łąkę w kierunku północnym (w stronę Pawłoszewa).

Województwo: dolnośląskie
Powiat: wołowski
Gmina: Wińsko
Najbliższa miejscowość: Ligota Strupińska
Regionalna Dyrekcja LP: Wrocław
Nadleśnictwo: Wołów
Leśnictwo: Głębowice
Oddział: 84s

Adres:

Nadleśnictwo Wołów
ul. Leśna 37
56-100 Wołów
tel.: 71 380 93 61
e-mail: biuro.wolow@wroclaw.lasy.gov.pl

 

Opis drzewa

Obwód: 307 cmWymiary: 

Wysokość: 23 m 

Uwagi dotyczące pomiarów: pomiar obwodu na wysokości 0,5 m.

Opis drzewa: drzewo na wysokości 2,2 m rozdwaja się. Korona jest gęsta, regularnie wykształcona, o pokroju typowym dla gatunku. Pień nieregularny, nieznacznie pochylony.

Stan zdrowotny: drzewo zdrowe bez objawów chorobowych

 

Najgrubsze klony polne na terenie Lasów Państwowych

 

Lp.

Obwód

RDLP

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddz.

1

307

Wrocław

Wołów

Głębowice

84p

2

290

Wrocław

Wołów

Prawików

339b

3

280

Wrocław

Wołów

Głębowice

64h

4

267

Poznań

Oborniki

Niemieczkowo

870d

5

264

Toruń

Jamy

Chełmno

179b

6

255

Wrocław

Wołów

Prawików

339j

7

250

Wrocław

Wołów

Prawików

332g

8

250

Wrocław

Wołów

Prawików

339b

9

240

Wrocław

Wołów

Prawików

339b

10

240

Wrocław

Wołów

Prawików

338b