Cis

Cis pospolity
04.02.2020

Cis pospolity

Cis pospolity 
Taxus baccata L.
Opis gatunku [>>]

Zobacz na mapie [>>]

Najgrubszy cis pospolity

Lokalizacja

Sposób dotarcia: z miejscowości Jędrysek udajemy się drogą leśną  w kierunku południowym do oddz. 127. Drzewo znajduje się wewnątrz ogrodzenia, około 30 m od drogi.Cis rośnie w lesie, w mocno przerzedzonym drzewostanie sosnowo-świerkowym, wewnątrz ogrodzenia.

Województwo: śląskie
Powiat: tarnogórski
Gmina: Kalety
Najbliższa miejscowość: Jędrysek
Regionalna Dyrekcja LP: Katowice
Nadleśnictwo: Świerklaniec
Leśnictwo: Jędrysek
Oddział: 127b

Adres:

Nadleśnictwo Świerklaniec
ul. Oświęcimska 19
42-622 Świerklaniec
tel.: 32 284 48 68
e-mail: swierklaniec@katowice.lasy.gov.pl

Opis drzewa

Wymiary:

Obwód:       214 cm
Wysokość: 16 m

 

Opis drzewa: cis ma pojedynczy, prosty pień i regularną, dobrze rozwiniętą koronę. Najwyższy wierzchołek jest martwy, natomiast na wysokości około 6 m, drzewo wykształciło dwa dodatkowe wierzchołki.

Stan zdrowotny: drzewo w dość dobrej kondycji zdrowotnej, jednak ma uschnięty wierzchołek i rozległą martwicę w dolnej części pnia.

Opis otoczenia: wokół pojedyncze drzewa i niewielkie grupy sosny, świerka, jesionu, jawora i brzozy, będące pozostałością 40-letniego drzewostanu. Liczne podsadzenia dębu, buka i jesiona w wieku około 10 lat.

Uwagi: cis przez wiele lat był  pomnikiem przyrody, ale w 1994 roku przestał nim być, gdyż prawdopodobnie omyłkowo nie został wymieniony w rozporządzeniu Wojewody Częstochowskiego.

Najgrubsze cisy pospolite na terenie Lasów Państwowych

Lp.

Obwód

RDLP

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddz.

1

214

Katowice

Świerklaniec

Jędrysek

127c

2

162

Szczecin

Bolewice

Kaliska

201h

3

160

Szczecin

Bolewice

Kaliska

201h

4

160

Olsztyn

Wipsowo

-

-

5

158

Szczecin

Rokita

Rokita

744f

6

156

Olsztyn

Wipsowo

-

-

7

155

Olsztyn

Górowo Iławieckie

Jagodowo

184c

8

138

Krosno

Dukla

Wola Komorska

125a

9

138

Olsztyn

Wichrowo

Gajnica

410g

10

131

Piła

Krucz

Goraj

26l