Umowa podpisana. Duży projekt LP i NFOŚiGW dot. edukacji ekologicznej

24.07.2019

19 lipca podpisano umowę pomiędzy Lasami Państwowymi a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa dotyczy dofinansowania projektu „Dla Lasu, Dla ludzi – Leśnictwo XXI wieku w odpowiedzi na oczekiwania społeczeństwa w zakresie edukacji ekologicznej”.

Kilkuetapowy program to odpowiedź na oczekiwania w zakresie edukacji ekologicznej.
- naukową, poświęconą świadomości społecznej nt. lasów w Polsce w oparciu o badania przeprowadzane przez LP, połączoną z panelem dyskusyjnym
- warsztatową - Piknik „Dni Ochrony Środowiska” w Łazienkach Królewskich w Warszawie
- multimedialną - Wielki Test Wiedzy o Lesie w TVP
Działania te umożliwią zaprezentowanie zasad zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.