Prosto z lasu, odcinek 11/15

22.10.2017

Od kilkunastu lat Lasy Państwowe wprowadzają program małej retencji na terenie lasów całej Polski. Małe retencje są najczęściej pomysłami autorskimi miejscowych leśników, ale zdarza się, że do tych celów wykorzystywane są założenia hydrotechniczne sprzed 800 lat. Tak jak w Nadleśnictwie Henryków na pocysterskich terenach.
Lasy Państwowe nie tylko dbają o edukację dzieci i młodzieży, co jest ich ustawowym obowiązkiem, ale biorą udział w promowaniu sportu i rekreacji na terenach leśnych. Pod egidą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Osadzie Edukacyjnej w Kole w Nadleśnictwie Piotrków odbyła się "mała olimpiada leśna".