Prosto z lasu, odcinek 10/15

05.12.2017

Od 1992 roku Lasy Państwowe sprawują zarząd nad tysiącami hektarów dawnych poligonów niemieckich i sowieckich. Cel postawiono jasny - zagospodarować i zalesić te tereny. Ale okazało się, że nie jest to takie proste ponieważ Niemcy, a zwłaszcza Rosjanie pozostawili po sobie tysiące wybuchowych pamiątek. Od wielu lat Lasy żmudnie i sukcesywnie usuwają z terenów leśnych niebezpieczne materiały.