Prosto z lasu, odcinek 09/15

22.10.2017

Od wielu lat obserwuje się w Polsce coraz mniejszą liczbę zajęcy i kuropatw. Powodem tak niskiego stanu tych zwierząt jest człowiek i jego działania a także nadmierna ilość drapieżców latających i chodzących po ziemi. Od dziesięciu blisko lat Nadleśnictwo Świebodzin stara się przeciwdziałać temu zjawisku. Założono hodowlę zajęcy i kuropatw, a ostatnio także danieli. Co roku pewna ilość zwierząt jest wypuszczana do środowiska naturalnego.