Prosto z lasu, odcinek 07/15

22.10.2017

Leśne Kompleksy Promocyjne funkcjonują w Lasach Państwowych od 18 lat. Pokazują, że można osiągnąć kompromis pomiędzy produkcją drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i edukacją. LKP lasy Doliny Baryczy jest jednym z 24 istniejących na terenie Lasów Państwowych. Jego unikatowość polega na wykorzystaniu walorów przyrodniczych ukształtowanych przez liczne zbiorniki wodne i prowadzoną na ich terenie gospodarkę rybacką