Prosto z lasu |01-2021| ZAPOWIEDŹ ODCINKA

15.02.2021

Ponieważ popyt na drewno stale rośnie bardzo istotne jest racjonalne gospodarowanie jego
zasobami. Brakarstwo to jedna z najważniejszych dziedzin leśnictwa. Zajmuje się szacunkami
brakarskimi czyli planowaniem wycinki drzew oraz manipulacją i oceną pozyskanego drewna.
Brakarz decyduje w którym miejscu pień przeciąć i do jakiej go zaliczyć klasy. Do każdego
kawałka trzeba podejść indywidualnie żeby nie zmarnować tego co dała natura.