Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Andrzejowi Szujeckiemu

18.12.2017

W budynku Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odsłonięto tablicę poświęconą prof. Andrzejowi Szujeckiemu, wybitnemu naukowcowi, którego dorobek znacząco przyczynił się do rozwoju nauk leśnych.