Ochrona lasu a ochrona przyrody - Andrzej Grzywacz

24.03.2017

Wykład prof. dr. hab. Andrzeja Grzywacza z Wydziału Leśnego SGGW wygłoszony podczas Zimowej Szkoły Leśnej IBL 2017.