Międzynarodowy Dzień Lasów. 21 marca 2018

16.03.2018

Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości ludzkości na temat znaczenia lasów dla człowieka.
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami.

www.FAO.org
www.lasy.gov.pl