Lasy Państwowe dbają i chronią

20.11.2019

Z lasami związanych jest aż 65 procent spośród 32 tysięcy wszystkich gatunków fauny i flory występujących w Polsce. Nie dziwi więc, że troska o zachowanie bogactwa przyrodniczego jest tak ważna w codziennej pracy leśników.