INTEGRATE 2019. Europejska Sieć Współpracy

31.05.2019

W dniach 15-17 kwietnia Ministerstwo Środowiska we współpracy z Lasami Państwowymi zorganizowało czwarte spotkanie Europejskiej Sieci Współpracy Integrate.

Istniejąca od trzech lat Europejska Sieć Współpracy Integrate zrzesza 15 państw europejskich oraz Komisję Europejską. Nadrzędnym celem jest promowanie zintegrowanego podejścia w gospodarce leśnej, łączącego ochronę przyrody ze zrównoważoną gospodarką leśną.

Tym razem członkowie sieci spotkali się w Toruniu na seminarium poświęconym zrównoważonej gospodarce leśnej na terenach poklęskowych.