Bieszczadzkie żubry trafiły do Bułgarii

16.04.2018

Sześć żubrów odłowionych na terenie Nadleśnictwa Lutowiska (RDLP w Krośnie) już dojechało do nowej zagrody niedaleko miejscowości Ostrovo w Bułgarii.