Instrukcja Ochrony Lasu i inne dokumenty
Publikacja kierowana do osób profesjonalnie zajmujących się typologią, siedliskoznawstwem oraz ochroną przyrody w lasach, a także do leśników i osób związanych z leśnictwem.
Ochrona lasu przed szkodnictwem leśnym polega na organizowaniu działań określonymi procedurami. Do takich czynności należą edukacja, profilaktyka, prewencja i zwalczanie szkodnictwa, a także postępowanie w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia. Opracowanie, przeznaczone dla pracowników Straży Leśnej, ma na celu przybliżenie lub utrwalenie wiedzy z tego zakresu.
W profilaktyce oraz walce z nielegalnym obrotem drewnem wykorzystuje się wyniki badań naukowych i nowoczesne zdobycze techniki. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prawnych aspektów kradzieży drewna oraz prezentacje wyników kilkuletniej pracy nad określeniem markerów DNA najbardziej użytecznych do identyfikacji drewna na potrzeby procesowe Straży Leśnej w Polsce.
„Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” jest załącznikiem do Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r., obowiązującym w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 r.
Wznowienie książki wydanej w 2007 r. Jest próbą połączenia wiedzy i doświadczeń autorów z zakresu leśnictwa i pożarnictwa. Przeznaczona dla służb zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym lasów.
Publikacja przeznaczona m.in. dla leśników, których zadaniem jest pielęgnacja starych drzew rosnących w lasach, ale również w parkach pałacowych i dworskich, które stanowią mienie Skarbu Państwa.