Leśny Kongres Drogowy w Sękocinie

17.05.2018

Współpraca Lasów Państwowych z samorządami w zakresie budownictwa drogowego, nowoczesne technologie oraz uwarunkowania prawne w budownictwie drogowym były wiodącymi tematami Leśnego Kongresu Drogowego, zorganizowanego 9 maja w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.