Las bliżej nas - Gatunki obce i inwazyjne

06.12.2019

#LasBliżejNas #GatunkiObce #LasyPaństwowe

W dzisiejszym odcinku Tomek Zielonka będzie próbował uzyskać informacje dotyczące wpływu obcych gatunków na polską przyrodę.
W skali światowej wpływ inwazyjnych gatunków stanowi aktualnie największe - na równi z utratą siedlisk - zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Pojawienie się gatunków obcych oznacza zazwyczaj niebezpieczeństwo dla rodzimych zwierząt i roślin. Zwierzęta z innych części świata przenoszą grzyby, choroby i patogeny, na które nasze organizmy nie wykształciły w sobie odporności.