Krajowa Narada Straży Leśnej

21.12.2017

Niemal pięciuset strażników leśnych z całej Polski oraz dyrektorzy regionalnych i generalnej dyrekcji Lasów Państwowych spotkali się 14 grudnia w Instytucie Badawczym Leśnictwa na Krajowej Naradzie Straży Leśnej.