Elektromobilność w Lasach Państwowych doceniona

15.03.2019

13 marca 2019 roku na targach Elektrotechnika 2019 Lasy Państwowe otrzymały pierwszą nagrodę w kategorii elektromobilność za wdrażanie programu rozwojowego "LAS ENERGII".