Przedmiotem książki Piotra Kozarskiego jest utrzymanie i zabezpieczenie zabudowy przed destrukcją substancji i struktur budowlanych. Lektura książki pozwala zapoznać się nie tylko ze sposobami remontów konserwatorskich budynków i obiektów małej architektury, ale – co istotne – z przyczynami ich dewastacji oraz mechanizmami i procesami niszczenia materiałów i konstrukcji budowlanych.
Seria 3 broszur („Pod ochroną lasu”, „Las dla ludzi”, „Drewno i coś więcej”), z których dowiesz się, w jaki sposób lasy spełniają i godzą ze sobą 3 funkcje: ochronną, społeczną i produkcyjną. Broszura „Las dla ludzi” dostępna również w wersji angielskiej.
Z pytaniami o las jest tak samo jak z lasem. Im dalej w las, tym więcej drzew. Każde pytanie rodzi pytania następne. A kto pyta, nie błądzi, tylko wie więcej…
Malują, rysują, rzeźbią, piszą wiersze, fotografują… Wśród leśników jest wiele takich artystycznych dusz. Może obcowanie z lasem, z przyrodą tak ich uwrażliwia?
Publikacja przybliża zagadnienia związane z budową i utrzymaniem dróg leśnych i szlaków operacyjnych (zrywkowych), przedstawia także aspekty prawne z tym związane.