Kusakowate lasów Polski

Opracowanie autorstwa prof. dra hab. Andrzeja Jerzego Szujeckiego poświęcone żyjącym w lasach Polski chrząszczom z rodziny kusakowatych.
29.08.2017

Opracowanie autorstwa prof. dra hab. Andrzeja Jerzego Szujeckiego poświęcone żyjącym w lasach Polski chrząszczom z rodziny kusakowatych.

Ważną częścią publikacji są rozdziały poświęcone roli, jaką kusakowate spełniają w ekosystemach leśnych, jak kształtuje się ich różnorodność taksonomiczna, gatunkowa, jaka jest możliwość wykorzystania tej grupy owadów do celów monitoringu i waloryzacji środowisk leśnych, wraz z przykładem zastosowania omawianych metod do oceny przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. Opracowanie zostało zilustrowane znakomitymi fotografiami prof. dra hab. Lecha Borowca, twórcy monumentalnej ikonografii chrząszczy Polski, uzupełnionymi zdjęciami prof. Bernarda Stańca.

 

Materiały do pobrania