Współpraca

Lasy Państwowe współpracują z organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim w ochronie przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. Współpraca polega zarówno na stałym partnerstwie, jak też na przygotowaniu jednorazowych akcji społecznych.
01.02.2014

Lasy Państwowe współpracują z organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim w ochronie przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. Współpraca polega zarówno na stałym partnerstwie, jak też na przygotowaniu jednorazowych akcji społecznych.

„Kup deskę” to najnowsza inicjatywa Fundacji Ekologicznej Arka. W ramach akcji wspólnie z dziećmi są budowane budki dla ptaków oraz domki dla jeży. Zwierzęta zamieszkujących nasze miasta, które mają coraz mniej bezpiecznych miejsc do życia.

„Rower Pomaga” fundacji Arka wystartował w 2015 r. Uczestnicy akcji za wyjeżdżone wspólnie z Arką kilometry przekazują rowery dzieciom z domów dziecka lub świetlic środowiskowych. W ramach akcji nie tylko jest promowana turystyka rowerowa na ścieżkach wyznaczonych w Lasach Państwowych, ale także jest zaakcentowana rola lasów w ograniczeniu CO2.

„365 reklamówek śmieci” kampania fundacji Arka, która została wybrana kampanią społeczną 2015 r. Akcja ma przyczynić się do zmniejszenia liczby dzikich wysypisk w lasach oraz odpadów zanieczyszczających środowisko.

„Święto Drzewa” jest inicjatywą Klubu Gaja. Celem programu, w który mocno zaangażowali się leśnicy, jest zainspirowanie młodzieży i nauczycieli do podejmowania lokalnych działań proekologicznych, takich jak:

  • sadzenie drzew (leśnicy dostarczają sadzonki ze szkółek leśnych),
  • odnajdywanie drzew pomnikowych,
  • sprzątanie terenów, gdzie drzewa są sadzone,
  • sprzątanie lasów i parków,
  • odnajdywanie nielegalnych wysypisk śmieci i informowanie o tym gminy,
  • zbieranie makulatury.

„Sprzątanie Świata” – fundacji Nasza Ziemia. Współpraca miała na celu ograniczenie plagi zaśmiecania lasów poprzez budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, takich jak uprzątanie śmieci czy selektywna zbiórka odpadów.

„Pomóżmy kasztanowcom” – akcja byłą przygotowana przez fundację Nasza Ziemia. Corocznie włączały się w nią nadleśnictwa z terenu całego kraju. Jej celem było ratowanie kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Akcja ta przebiegała pod patronatem prezydenta RP.

„Śmieciobranie” fundacji Arka kolejne działanie w ciągu ostatnich lat wspierane jest przez Lasy Państwowe. W ostatniej edycji „Śmieciobrania” uczestniczyło ponad 5 tys. osób i zebrano 1 tys. worków śmieci.

Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” chroni naturalne drogi wędrówek wilków i innych drapieżników – tzw. korytarze ekologiczne. Lasy Państwowe wspierały ekologów w negocjacjach z drogowcami, przekonując ich do tworzenia przejść dla zwierząt nad autostradami i drogami ekspresowymi.

Projekt „Bubobory”, do którego w 2008 r. przystąpił Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie przy współpracy z Wydziałem Ochrony Przyrody Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Komitetem Ochrony Orłów. Projekt dotyczył wzbogacenia wiedzy i zdobycia umiejętności praktycznych dotyczących metod lokalizacji, monitoringu oraz ochrony puchaczy.

Wśród wielu innych przykładów współpracy Lasów Państwowych z organizacjami pozarządowymi warto wymienić projekty dotyczące:

  • ochrony trzmieli w lasach spalskich,
  • ochrony popielicy w Puszczy Kozienickiej,
  • ochrony łowisk orlika i orła przedniego w lasach birczańskich,
  • programu małej retencji na Podlasiu.

Współpracujemy także z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Ligą Ochrony Przyrody i Towarzystwem Przyjaciół Lasu.