Dyrektor generalny Lasów Państwowych – życiorys, zdjęcie

17 listopada 2015 r. minister środowiska Jan Szyszko powołał Konrada Tomaszewskiego na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
04.01.2016

17 listopada 2015 r. minister środowiska Jan Szyszko powołał Konrada Tomaszewskiego na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Konrad Tomaszewski ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie. Posiada tytuł doktora inżyniera nauk leśnych.
Karierę zawodową w rozpoczął w Instytucie Badawczym Leśnictwa, pracował jako doradca ministra w Ministerstwie Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,  starszy specjalista w Dyrekcji Generalnej LP, główny specjalista ds. kontroli państwowej  w Najwyższej Izbie Kontroli, inspektor w Biurze Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, zastępca dyrektora generalnego LP.

W latach 1998-2001 był dyrektorem generalnym Lasów Państwowych.
Następnie - w latach 2005-2007 - był głównym analitykiem Lasów Państwowych. Zainicjował i wprowadził w życie nowe zasady handlu drewnem z użyciem Informatycznego Portalu Leśno-Drzewnego. 

W ostatnich latach pracował jako kierownik Zespołu ds. Standaryzacji i Ocen w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym LP w Bedoniu. Był współzałożycielem Solidarności Leśnej oraz jednym z głównych autorów obowiązującej do dziś ustawy o lasach z 28 września 1991 roku, a także pomysłodawcą i autorem pierwszej obywatelskiej ustawy uchwalonej przez Sejm: o strategicznych zasobach naturalnych kraju.

Konrad Tomaszewski zastąpił Adama Wasiaka, który pełnił tę funkcję od 7 lutego 2012 r. do listopada 2015 r. 

Materiały do pobrania