Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników.
W poniedziałek, 9 października zmarł prof. Andrzej Szujecki, wybitny naukowiec, którego dorobek znacząco przyczynił się do rozwoju nauk leśnych. Wyniki badań profesora zostały wdrożone do praktyki i zapoczątkowały przełom w polityce leśnej kraju.
Zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych, powiększanie powierzchni leśnej i stosowanie produktów drzewnych o długim okresie użytkowania to obecnie najbardziej skuteczne sposoby wychwytywania dwutlenku węgla.