Decyzja nr 7/2006

28.06.2016
Na podstawie art. 33, ust.1 oraz art. 13 b, ust. 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435) oraz §6 i §10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z 18 maja 1994 r. ustalam, co następuje:

§ 1

W związku z potrzebą uzupełnienia składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej LKP „LASY WARSZAWSKIE” powołanej decyzją nr 1 dyrektora generalnego Lasów Państwowych (ZO-731-1/1/06) z 04 stycznia 2006 r. o przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – skład Rady uzupełnia się dodatkowo o:

mgr Małgorzatę Krzyżanowską
– dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Matysiak