Nadleśnictwo Świebodzin: kucharz

24.12.2018

Jednostka: Nadleśnictwo Świebodzin

Stanowisko: kucharz

Termin składania ofert: 

Szczegółowe informacje: http://www.lagowlesnik.zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Świebodzin
ogłasza nabór na stanowisko kucharz
w Ośrodku Wypoczynkowym “Leśnik” w Łagowie.
1. Warunki, które musi spełnić kandydat:
- wykształcenie o profilu gastronomicznym - średnie lub wyższe,
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kucharza – minimum 2 lata,
- prawo jazdy kat. B. /niekonieczne, lecz mile widziane/
2. Umiejętności - kwalifikacje dodatkowe przydatne do pracy na danym stanowisku
pracy :
- znajomości nowych trendów kulinarnych,
- pasji kucharskiej do tworzenia różnorodnych smakiem potraw,
- doświadczenia we wprowadzaniu nowych produktów (menu),
- doświadczenia w przygotowywaniu potraw z dziczyzny,
- dyspozycyjności– praca w systemie zmianowym, również w weekendy i
święta.
- praktycznej znajomości systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem
żywności HACCP,
- dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy,
- dobrej organizacja pracy własnej - samodzielności w działaniu,
3. Okres zatrudnienia:
Na okres próbny, z możliwością przedłużenia umowy o pracę na pełny etat.
4. Ramowy zakres obowiązków i odpowiedzialności*:
- umiejętność samodzielnego przygotowywanie potraw,
- zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług,
- kierowanie zespołem,
- estetyczne i prawidłowe prezentowanie potraw i dań,
- dbanie o prawidłowe przechowywanie żywności i sprzętu,
- przestrzeganie zasad postępowania z żywnością,
- przestrzeganie norm i standardów HACCP.
5. Dokumenty, które zobowiązany jest złożyć kandydat :
obligatoryjne:
- List motywacyjny,
- CV wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
- kopię świadectwa / dyplomu ukończenia szkoły/ uczelni,
- kopie świadectw pracy,
fakultatywne:
- kopię dyplomów, certyfikatów ukończenia kursów i szkoleń istotnych w zakresie
przedmiotowego stanowiska,
- referencje od poprzednich pracodawców.
- prawo jazdy – kopia.
6. Rekrutacja pracowników przeprowadzona będzie w dwóch etapach i obejmie :
- w pierwszym etapie- ocena formalna zgłoszeń kandydatów, oraz ocena dokumentów
złożonych przez kandydatów
- w drugim etapie – rozmowa kwalifikacyjna (ocenę kwalifikacji zawodowych wiedzy i
predyspozycji kandydatów dla danego stanowiska).
Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku kucharza w Ośrodku
Wypoczynkowym ,,Leśnik” prosimy o kontakt :
z kierownikiem O.W. Leśnik 683412509
lub bezpośrednio ze specjalistką ds. żywienia Panią Janiną Mrozińską 533-013-452
oferty i wszelkie zapytania wysłać można na adres e-mail lesnik@ta.pl
Kontakt bezpośredni Ośrodek Wypoczynkowy ,,Leśnik”
66-220 Łagów ul. Chrobrego 10