Leśny Bank Genów Kostrzyca: specjalista

16.10.2018

Jednostka: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Stanowisko: specjalista ds. analiz molekularnych w Zespole Pracowni Badawczo - Wdrożeniowych

Termin składania ofert: 16 listopada 2018 r. do godz. 15

Szczegółowe informacje: http://www.lbg.lasy.gov.pl