Sprawa Puszczy w TSUE

12 grudnia w Luksemburgu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbyła się rozprawa w sprawie Puszczy Białowieskiej.
18.12.2017

12 grudnia w Luksemburgu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbyła się rozprawa w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Prezentacja wyników inwentaryzacji Puszczy Białowieskiej.


Komisja Europejska zarzuca stronie polskiej łamanie zapisów m.in. naruszenie artykułu 5 dyrektywy ptasiej oraz artykułów 6 i 12 dyrektywy siedliskowej.

Strona polska, argumentowała, że wszystkie działania prowadzone w Puszczy Białowieskiej są zgodne z prawem krajowym i unijnym. Natomiast sposób ochrony lasów jest stosowany od wielu lat, to dzięki temu polskie lasy są „perełką” na mapie Europy.

 Wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej prawdopodobnie zapadnie po wydaniu opinii, która ma zostać wydana w lutym przyszłego roku.