Ruszają konsultacje społeczne planu walki z suszą

Już 11 września w Poznaniu odbędą się konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. To jedno z wielu spotkań, które przewiduje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Aby wziąć w nich udział wystarczy się zarejestrować.
09.09.2019

Już 11 września w Poznaniu odbędą się konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. To jedno z wielu spotkań, które przewiduje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Aby wziąć w nich udział wystarczy się zarejestrować.

Kolejne konsultacje odbędą się w Zielonej Górze (12 września), Wrocławiu (16 września) oraz Gliwicach (20 września). Na stronie stopsuszy.pl już można się rejestrować na poszczególne dni. Podczas spotkań przedstawiony zostanie projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Etap konsultacji społecznych projektu potrwa pół roku, do 15 lutego 2020 r. Spotkania odbędą się w 15 największych polskich miastach. Co ważne, każdy z uczestników może zgłosić swoje uwagi. To najważniejszy moment realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie strategicznego projektu Stop suszy!

Plan przeciwdziałania suszy opracowywany jest na okres sześciu lat (od 2021 r. do 2027 r.). Celem działań jest m.in. skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych, zwiększanie retencjonowania wód, edukacja w zakresie suszy oraz stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Należy przypomnieć, że Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 m3 wody, to 4 razy mniej niż w innych krajach UE.

Sytuację pogarszają zmiany klimatyczne, jakie są obserwowane w ostatnich latach. Coraz dłuższe okresy suszy występujące na zmianę z ulewnymi deszczami stanowią zagrożenie dla ludzi, gospodarki i środowiska.  

Odpowiedzią na pogłębiającą się suszę jest retencja. Duże zbiorniki wodne poprawiają sytuację w całych regionach. Stabilizują poziom wód w rzekach i pomagają odnowić ich naturalny przepływ. Wyrównują również poziom wód gruntowych.

Tego typu działania są obliczone na wiele lat. W ramach Programu Rozwoju Retencji, zainicjowanemu przez MGMiŻŚ, zaplanowano 94 inwestycje, które będą realizowane przez Wody Polskie do 2027 r. Na inwestycje związane z retencją zostanie przeznaczonych 14 mld zł.  

Warto podkreślić, że w walce z suszą i powodziami konieczne są wielokierunkowe działania. Dlatego obok dużych inwestycji planowane są także  mniejsze zbiorniki - stawy oraz oczka wodne oraz odtworzenie terenów podmokłych, które gromadziłyby wodę.

Długotrwała susza to także ogromne problemy dla rolników. Dlatego w ramach kompleksowych planów, które mają przeciwdziałać suszy, duży nacisk kładziony jest na zastosowanie takich rozwiązań jak melioracje odwadniająco-nawadniające, które odprowadzają nadmiar wody opadowej, a jednocześnie zachowują ją na okres suszy.

Natomiast na poziomie gospodarstw domowych warto postawić na mikroretencję i zamiast wymagającego obfitego podlewania trawnika, wybrać łąkę kwietną, która na długo zachowuje wilgoć.

Wodą trzeba zatem w sposób zrównoważony gospodarować – zarówno w skali gospodarstwa domowego, gminy, jak i całego kraju.